ریال

پکیج تورها 1) بانکوک – آیوتایا – سواحل چونبوری 26000 بات 2) بانکوک – آیوتایا – سواحل چونبوری – کانچانابوری 29000 بات 3) بانکوک – آیوتایا – سواحل پاتایا 34000 بات 4) بانکوک – آیوتایا – سواحل پاتایا – جزیره چانگ 33000 بات 5) بانکوک…
قیمت : 2500000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا و نزدیکترین ساحل به بانکوک که همان شهرساحلی چونبوری می باشد بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری: ü  ترانسفر فرودگاه…
قیمت : 2500000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا – محل زندگی انسانهای اولیه که همان شهرکانچانابوری می باشد به همراه سواحل زیبای شهرچونبوری بازدید به عمل می آورید. خدمات…
قیمت : 2500000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا و شهرساحلی پاتایا بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری: ü  ترانسفر فرودگاه امام رفت و برگشت ü  ترانسفر فرودگاه بانکوک…
قیمت : 2500000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا – شهرساحلی پاتایا و دومین جزیره بزرگ تایلند که همان جزیره سرسبز چانگ می باشد بازدید به عمل می آورید. خدمات…
قیمت : 2500000 ریال
یکشنبه, 10 بهمن 1395 14:05

پاتایا با پرواز تایلندی

مدت این تور 7 روز می باشد که توسط هواپیمائی ایر ایشا برگزار می شود. خدمات تور شامل : بلیط - ویزا - گشت - سیم کارت - لیدر و ترانسفر فرودگاهی می باشد. اقامت شما در هتل 3 ستاره…
قیمت : 20000000 ریال
قیمت : 20,000,000 ریال
یکشنبه, 10 بهمن 1395 14:04

تور گروهی پاتایا و جزیره چانگ

4 شب جزیره چانگ 3 شب پاتایا و اقامت روزهای بعد در شهرهای بانکوک و کانچانابوری می باشد اقامت در هتل 3 ستاره با ویزای توریستی و پرواز تایلندی می باشد 09121133160 02122573531 www.Thaigasht.com
قیمت : 35000000 ریال
قیمت : 35,000,000 ریال
یکشنبه, 10 بهمن 1395 14:04

تور 8 روزه پوکت و ساموئی

این تور 8 روزه در 2 جزیره پوکت و ساموئی اجرا میشود که همراه با ترانسفر فرودگاهی و گشت نمی روزی می باشد. 09121133160 - 02122573531 www.Thaigasht.com
قیمت : 33000000 ریال
قیمت : 33,000,000 ریال
یکشنبه, 10 بهمن 1395 14:04

تور 8 روزه پوکت و ساموئی

این تور 8 روزه در 2 جزیره پوکت و ساموئی اجرا میشود که همراه با ترانسفر فرودگاهی و گشت نمی روزی می باشد. 09121133160 - 02122573531 www.Thaigasht.com
قیمت : 33000000 ریال
قیمت : 33,000,000 ریال
شرکت مسافرتی تای گشت برگزار کننده تورهای خاص و لاکچری با لیدر ایرانی در تایلند. 09121133160 - 02122573531 www.Thaigasht.com
قیمت : 40000000 ریال
قیمت : 40,000,000 ریال
1) بانکوک – آیوتایا – سواحل چونبوری 26000 بات 2) بانکوک – آیوتایا – سواحل چونبوری – کانچانابوری 29000 بات 3) بانکوک – آیوتایا – سواحل پاتایا 34000 بات 4) بانکوک – آیوتایا – سواحل پاتایا – جزیره چانگ 33000…
قیمت : 20000000 ریال
قیمت : 20,000,000 ریال
بانکوک – آیوتایا – سواحل چونبوری – کانچانابوری مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا – محل زندگی انسانهای اولیه که همان شهرکانچانابوری می باشد به همراه سواحل…
قیمت : 25000000 ریال
قیمت : 25,000,000 ریال
بانکوک – آیوتایا – سواحل پاتایا مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا و شهرساحلی پاتایا بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری:  ترانسفر فرودگاه امام رفت…
قیمت : 20000000 ریال
قیمت : 20,000,000 ریال
بانکوک – آیوتایا – سواحل چونبوری – چیانگ مای – چیانگ رای مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا – شهرساحلی چونبوری و دو شهر قدیمی و مذهبی…
قیمت : 35000000 ریال
قیمت : 35,000,000 ریال
بانکوک – آیوتایا – سواحل پاتایا – جزیره چانگ مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا – شهرساحلی پاتایا و دومین جزیره بزرگ تایلند که همان جزیره سرسبز…
قیمت : 35000000 ریال
قیمت : 35,000,000 ریال
بانکوک – آیوتایا – جزیره چانگ مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا و جزیره زیبای چانگ بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری:  ترانسفر فرودگاه امام…
قیمت : 30000000 ریال
قیمت : 35,000,000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا و شهرمحبوب پادشاه تایلند که همان شهرساحلی هواهین می باشد بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری:  ترانسفر فرودگاه امام…
قیمت : 30000000 ریال
قیمت : 30,000,000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا و نزدیکترین ساحل به بانکوک که همان شهرساحلی چونبوری می باشد بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری:  ترانسفر فرودگاه…
قیمت : 20000000 ریال
قیمت : 20,000,000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا – شهرساحلی هواهین و محل زندگی انسانهای اولیه که همان شهرکانچانابوری می باشد بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری: …
قیمت : 30000000 ریال
قیمت : 30,000,000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا – شهرساحلی هواهین و پایتخت غواصی تایلند که همان جزیره زیبای تائو می باشد بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری:…
قیمت : 40000000 ریال
قیمت : 40,000,000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا – شهرساحلی کرابی – جزیره زیبای فی فی و شهرمحبوب رامای نهم که همان شهر ساحلی هواهین می باشد بازدید به…
قیمت : 45000000 ریال
قیمت : 45,000,000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا و جزیره زیبای ساموئی بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری:  ترانسفر فرودگاه امام رفت و برگشت  ترانسفر فرودگاه…
قیمت : 35000000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا و جزیره زیبای تائو بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری:  ترانسفر فرودگاه امام رفت و برگشت  ترانسفر فرودگاه…
قیمت : 35000000 ریال
قیمت : 35,000,000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما از پایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا و جزائره زیبای تائو , پانگان و ساموئی بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری:  ترانسفر فرودگاه امام رفت…
قیمت : 50000000 ریال
قیمت : 50,000,000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا – جزیره زیبای لانتا و شهرساحلی هواهین بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری:  ترانسفر فرودگاه امام رفت و برگشت…
قیمت : 45000000 ریال
قیمت : 45,000,000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا – شهرساحلی کرابی – جزائره زیبای فی فی و لانتا بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری:  ترانسفر فرودگاه امام…
قیمت : 50000000 ریال
قیمت : 50,000,000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا – شهرساحلی کرابی و بکرترین و زیباترین جزیره تایلند که همان جزیره فی فی می باشد بازدید به عمل می آورید.…
قیمت : 50000000 ریال
قیمت : 50,000,000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا و جزیره زیبای لانتا بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری:  ترانسفر فرودگاه امام رفت و برگشت  ترانسفر فرودگاه…
قیمت : 35000000 ریال
قیمت : 35,000,000 ریال
مدت تور: حداقل 12 روز حداکثر 15 روز می باشد. شرح تور: دراین تورشما ازپایتخت کشورتایلند – شهرباستانی آیوتایا و بزرگترین جزیره کشورتایلند که همان جزیره پوکت می باشد بازدید به عمل می آورید. خدمات ترانسفری:  ترانسفر فرودگاه امام…
قیمت : 50000000 ریال
قیمت : 50,000,000 ریال
شنبه, 09 بهمن 1395 16:43

تور بلیط ویزا دبی

تور بلیط ویزا دبی رزرو هتل در رقه جمیرا و سرتا سر دبی رزرو بلیط رفت و برگشت هر روز و با تمامی ایرلاینها "ماهان ایران ایر - امارات- معراج - تابان و قشم ایر" برای اطلاعات بیشتر با ما…
اخذ پذیرش از دانشگاه های دولتی فنلاند  برای دانشجویان همه مقاطع تحصیلیتوسط موسسه دانش گستر کوه نور با امکان گرفتن بورس و تحصیلات رایگان در تمامي رشته هاي فني مهندسي، علوم پایه پزشكي، علوم انسانی، هنر     تمامی رشته…
اخذ پذيرشدوره های کوتاه و بلند مدتاز دانشگاههاي دولتی اسپانیا توسط موسسه دانش گستر کوه نور تحصیلات در تمامي رشته هاي مدیریت ، مارکتینگ ، توریسم ، مد ، حسابداری و ... با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و…
اخذ پذيرش تحصیلیاز دانشگاههاي دولتی قبرس توسط موسسه دانش گستر کوه نور با امکان گرفتن بورس در تمامي رشته هاي فني مهندسي، علوم پایه پزشكي، علوم انسانی، هنر   http://koohe-noor.com facebook.com/koohenoor.institute facebook.com/spainstudy Instagram.com/Koohenoor.institute   مزایای تحصیل در قبرس: 1 – …
یکشنبه, 03 بهمن 1395 11:43

تور بزرگ چین ویژه نوروز 96

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان، 7 شب اقامت در هتل، ویزای گروهی، ترنسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی، ترنسفر با قطار سریع السیر بین پکن و شانگهای
یکشنبه, 03 بهمن 1395 11:43

تور استانبول

تور ویژه استانبول نسیم بهشت امین
یکشنبه, 03 بهمن 1395 10:46

تور استانبول

آژانس هواپیمایی سرزمین پاردیک مجری مستقیم استانبول بهترین هتل ها با بهترین پرواز ایر باس را برای شما مسافرین عزیز در نظر گرفته ایم. هتل ها فول گارانتی و مستقیم از خود استانبول با بهترین و نازلترین کیفیت خریداری شده…
یکشنبه, 03 بهمن 1395 10:46

تور تایلند

بانکوک، پاتایا، پوکت، ساموئی آژانس سرزمین پاردیک مجری مستقیم واقعی و بدون واسطه تورهای تخصصی تایلند. تور ۸ روزه تایلند با پروازهای ایرباس ماهان، الاتحاد، قطری، امارات و … ترکیب تور و شهرهای مختلف با انتخاب مسافر اقامت در هتل…
قیمت تورآنتالیا- قیمت توربدروم شرکت خدمات مسافرتی وجهانگردی مهرستا    88693500 بهترین خدمات و قیمت برای تورترکیه نوروز 95، مجری مستقیم تورآنتالیا - تور استانبول - تور کوش آداسی - تور بدروم - تور مارماریس - تور قبرس ارائه بهترین هتلها ی…
پنج شنبه, 30 دی 1395 11:25

تور بلغارستان ویژه تابستان 95

پاردیک مجری مستقیم تورهای بلغارستان. سرزمین ماسه های طلائی (GOLDEN SANDS) وارنا اقامت در قلب اروپا، سواحل زیبا و دیدنی وارنا و هتل های مجلل و لوکس GOLDEN SANDS ۴ گشت در وارنا به همراه ناهار یا شام پروازهای مدرن…
یکشنبه, 26 دی 1395 18:29

تور تايلند

تور تركيبي تايلند ١٥شب ١٦ روز
قیمت : 26900000 ریال
یکشنبه, 26 دی 1395 11:26

تور شانگهای چین

تور شانگهای چین 7 شب اقامت پرواز ماهان قیمت 3.390 تومان برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید 02188517171
یکشنبه, 26 دی 1395 11:26

تور ايتاليا فرانسه

تور ايتاليا فرانسه تاريخ رفت ٢٥ اسفند برگشت ٦ فروردين
وقت سفارت آمریکا از گرجستان ماه فوریه
اخذ ويزاي تضميني فرانسه فقط 600 يورو
اخذ ویزای کانادااز ترکیه قیمت : 1500 دلار 02188517171
تور ترکیبی پکن پوکت مالزی برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید↙️↙️ 02188517171
شنبه, 25 دی 1395 13:32

تور ارمنستان

تور ارمنستان 3 شب و 4 روز پرواز ماهان قیمت : 1.380 تومان خدمات ویژه برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید 02188517171
قیمت : 13800000 ریال
شنبه, 25 دی 1395 13:32

آمریکا از گرجستان


تور گرجستان هوایی پارسا گشت ویژه پاییز 95 شرکت پارسا گشت مجری مستقیم و تخصصی با تجربه چندین ساله تور های گرجستان می باشد. با بهترین نرخ و خدمات تور vip 25 نفره و برگشت هوایی باپرواز جورجین امکانات: هتل…
شنبه, 25 دی 1395 11:03

فستوال خريد وان (تركيه)


قیمت : 580000 ریال
قیمت : 5,800,000 ریال
صفحه 1 از 15
درج آگهی افزایش ترافیک آگهی هاست دارکوب طراحی سایت دارکوب

سبد خرید

خرید و فروش دارکوب

سایت خرید و فروش رایگان، طراحی شده توسط دارکوب.


سایت آگهی جدید دارکوب با قابلیت فروش کالا