ریال

چهارشنبه, 06 ارديبهشت 1396 12:09

ادکلن مردانه باربری اسپرت

رتبه این آیتم
به روز رسانی :چهارشنبه, 06 ارديبهشت 1396
استان :تهران
شهر :تهران
اطلاعات تماس آگهی بدلیل آنکه تاریخ ثبت آگهی و تاریخ به روز رسانی آگهی بیش از یک ماهه گذشته است نمایش داده نمی شودادکلنمردانه  باربری اسپرت


اینعطرمحصولجدیدشرکتباربریاستکهدرماهفوریهسال 2010 واردبازارشد،اینعطربسیارخاصواستثنائیروحجوانیونشاطوشادابیوهیجانیکورزشداغرادرانسانزندهمیکند . اینمحصولتوسطاینسهنفرمعرفیوتولیدشد: Sonia Constant, Nathalie Gracia-Cetto ,Antoine Maisondieu.بطریآنهمچونمدلزنانهطراحیشدهاستبااینتفاوتکهدرمدلمردانهدربآنبهرنگمشکیست . درهردومدلزنانهومردانهدستبندینیزبهدورجعبهعطرانداختهشدهاستکهقابلاستفادهدورمچدستاست . وقتیعطرراتستمیکنیدرایحهایبسیارخنک،تندویخیبهمشامتانمیرسد . اینعطراززنجفیلبهکاررفتهدرعطرمیآیدورایحهغالبآنراتشکیلمیدهد . برایدرکبهتررایحهعطریازنعناورزماریبهمشامتانمیرسد . باآنکهدرنتمیانی،هلبهکارنرفتهاستاماپسازگذرازنتاولیهرایحهایازهلورزماریراحسمیکنیدکههمچنانخنکایخودراحفظکردهاست . رایحهآبودریانیزبهکاررفتهکهکمتراحساسمیشود . پسازماندگاریطولانی،تندیآنمحوشدهوطعمیملایموخوشمزهازمشکرابهخودمیگیرد . درکلرایحهآنتندوبسیارخنکتعبیرمیشودودربینعطرهایتابستانیشیکومدرناست .  


 


رایحه خنک, ملایم 


فصلگرم 


نوععطر EAU DE TOILETTE 


حجم: 75  میل  


 


پخش لوازم آرایشی


پخش انواع ادکلن های اصل و درجه یک


------------------------------


آدرس صفحه خرید: http://www.ibnst.com 


شماره همراه : 09104448657


شماره تماس: 02177948356


به اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی جهت افزایش بازدید

به اشتراک گذاری در فیس بوک به اشتراک گذاری در گوگل پلاس به اشتراک گذاری در توئیتر به اشتراک گذاری در لینکدین
مهدی
ایجاد شده توسط

درج آگهی سایت جدید آگهی افزایش ترافیک آگهی هاست دارکوب طراحی سایت دارکوب
سایت خرید و فروش رایگان، طراحی شده توسط دارکوب.