ریال

کاظم

کاظم

یکشنبه, 23 آبان 1395 07:02

حسابدار

تهیه و تنظیم صورتهای مالی و بستن حساب ها تهیه سود و زیان به صورت ماهانه و گزارش های نموداری درآمد و هزینه ایجاد ساختار حسابداری در شرکت یا فروشگاه تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تشکیل پرونده و دریافت گواهی و تعیین تاریخ مشمولیت ارزش افزوده دریافت مفاصا حساب ارزش افزوده و پیگیری پرونده ها سالهای 86 تا 94 و دریافت بخشودگی ماده 22 و 23 مالیات ارزش افزوده تهیه و ارسال گز ارش فصلی سه ماهه تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی مودیان حقوقی و حقیقی آشنایی کامل به قوانین مالیات ارزش افزوده و رفع مغایرت دفاتر تهیه و ارسال لیست بیمه و آشنایی با قوانین بیمه و معافیت های بیمه ای تهیه و تنظیم دفاتر قانونی شرکت در جلسات دفاع مالیاتی و هیئت بدوی آشنایی با معافیت های مالیاتی آشنایی با معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان آشنایی حسابداری پیمانکاری، تولیدی، فروشگاهی، بازرگانی آشنایی با نرم افزارهای ( سپیدار، هلو، رافع، برلیان، محک، گیو، پازل)
درج آگهی سایت جدید آگهی افزایش ترافیک آگهی هاست دارکوب طراحی سایت دارکوب
سایت خرید و فروش رایگان، طراحی شده توسط دارکوب.